7. Fehérjeszekvenciák és -térszerkezetek analízise.

1. Egyszerű elemzések
2. Térszerkezet-predikció
2.1. A probléma bonyolultsága
2.2. A predikció szintjei
2.3. 1D predikciók (másodlagos szerkezet, hozzáférhetőség, transzmembrán hélixek
3. Térszerkezetek elemzése:
3.1. Minőségellenőrzés
3.2. Másodlagos szerkezet
3.3. Szerkezeti motívumok
3.4. Kölcsönhatás ligandumokkal
3.5. Töltésviszonyok
3.6. Felszínek, üregek

Egyszerű elemzések (lásd Expasy Tools)

Fehérjeazonosítás


Fehérjeazonosítás tömegspektrometriai eredmények alapján

Tömegspektrometria: valamilyen specifikus proteázzal (pl. tripszin) való emésztés után megadja a kapott peptidek pontos molekulatömegét. Ennek alapján a fehérje azonosítható.

Leggyakrabban használt módszer: MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Mass Spectrometry)

maldi.gif (2.7k)

A fehérjét (annak fragmentumait) UV-elnyelő anyagba ágyazzák (mátrix), ezt a réteget UV lézerrel lövik, mire a molekulák ionizálódnak és leválnak a mátrixról. Elektromos térben felgyorsulnak, detektor méri a becsapódást. A becsapódásig eltelt időből számítható a tömeg. Spektrum:

maldisp.gif (6.6k)

Fizikai tulajdonságok a szekvenciából


Térszerkezet-predikció

A probléma bonyolultsága


A predikció szintjei

Jósolhatóak a fehérjeszerkezet egy-, két-, ill. háromdimenziós aspektusai:

dim.gif (22k)
(1D, 2D és 3D információ. A 2D a kontaktustérkép.)

1D predikciók

Másodlagos szerkezet jóslása a szekvenciából

A fontosabb módszerek az Expasy - Tools oldalról elérhetőek.

Módszerek (rengeteg van, ez csak néhány példa):

MódszerMűködés elveKb. pontosság (%)
1. generációsChou-Fasman (CF)Az egyes aminosavtípusok előfordulásának valószínűsége a különböző másodlagos szerkezeti elemekben55
Garnier-Osguthorpe-Robson (GOR I, GOR II)56
Lim57
2. generációsNaganoStatisztikai adatok (aminosavpárok, ill. triplettek)61
GOR III62
Ptitsyn-FinkelsteinFizikai-kémiai tul.61
Qian-SejnowskiNeuronhálózat60
GOR IVSzegmensstatisztika63
Schneider63
3. generációsNSSPTöbbszörös összerendezések, neuronhálózat70
LPAG68
PHD73
KonszenzusJPREDTöbb más módszer alapján konszenzus73-75
SOPMA
CNRS

PHD módszer (ma a legjobb, akár 77% pontosság) [Burkhard Rost]

phd.gif (16k)
  1. adatbázisból kikeressük a rokon szekvenciákat (BLAST program)
  2. Elkészítjük ezek többszörös összerendezését (MaxHom program)
  3. Az összerendezés szűrése, jó homológok megtartása, újból összerendezés
  4. A végső összerendezés alapján mindegyik pozícióra elkészítjük az előforduló aminosavcserék profilját
  5. Ez szolgál bemenetként a neuronhálózatnak

Bár a PHD módszer a legjobbnak látszik, mégsem mindig az, ezért helyes, ha konszenzus módszert alkalmazunk, ill. több módszert együtt.


Oldószer általi hozzáférhetőség predikciója


Transzmembrán hélixek predikciója

tranhel.gif (6.8k)
Transzmembrán fehérjék topológiája

2D predikciók

Oldallánc-kontaktusok predikciója


Fehérjeszerkezetek elemzése

Célja: a működés mechanizmusának részletes megértése, az egyes szerkezeti motívumok felismerése, jelentőségük feltárása, stb.

Minőségellenőrzés


Másodlagos szerkezet

A meglévő atomi térszerkezet alapján hogyan definiáljuk a benne lévő másodlagos szerkezeti elemeket?

Szerkezeti motívumok

PROMOTIF program és adatbázis.

hera.gif (20k)
Főlánc H-kötései

helix.gif (7.3k)
Hélixek

bturn.gif (23k)
Béta turnök

Kölcsönhatás ligandumokkal

Vizualizálható: LIGPLOT

ligplot.gif (9.3k)

H-kötéseket és hidrofób felszíneket mutatja

Töltésviszonyok

Felszínek, üregek