4. Többszörös szekvencia-összerendezés és filogenetikai analízis

 1. Többszörös szekvencia-összerendezés
  1. Célja
  2. Definíciója
  3. Szimultán módszerek
  4. Manuális módszerek
  5. Progresszív módszerek
  6. Clustal és MultAlin
  7. Többszörös összerendezések adatbázisai
  8. PSI-BLAST
  9. Prezentációs programok
 2. Filogenetikai analízis
  1. Általános megjegyzések
  2. Lépései
  3. Programok

Többszörös szekvencia-összerendezés

Célja

Lehetővé tenni egy-egy géncsaládon vagy fehérjecsaládon belül az összefüggések felismerését és a családra jellemző, konzerválódott, biológiailag jelentőséggel bíró mintázatok feltárását. Növeli a jel/zaj viszonyt a páronkénti összerendezéshez képest.

A többszörös szekvencia-összerendezés definíciója


A többszörös szekvencia-összerendezés módszerei

Szimultán módszerek

A páronkénti szekvencia-összerendező algoritmusok (Needleman-Wunsch, Smith-Waterman, stb.) kiterjeszthetők több szekvenciára is. Ez azonban többdimenziós mátrixokat igényel, a számítási idő a szekvenciák számával exponenciálisan nő. Ezért csak kisszámú, rövid szekvencia esetében alkalmazhatóak.

Manuális módszerek

bioedit.gif (62k)

Progresszív módszerek

CLUSTAL

Összerendezés CLUSTAL-lal:

 CLUSTAL W (1.60) multiple sequence alignment
 
 
 hum-U1A     ------MAVPETRPNHTIYINNLNEKIKKDELKKSLYAIFSQFGQILDILVSRSLKMRGQ 
 mse-U1A     MATIATMPVPETRANHTIYINNLNEKIKKDELKKSLYAIFSQFGQILDILVSRIMKMRGQ
 xla-U1A     ------MSIQEVRPNNTIYINNLNEKIKKDELKKSLYAIFSQFGQILDILVSRNLKMRGQ
 dme-U1A     ---------MEMLPNQTIYINNLNEKIKKEELKKSLYAIFSQFGQILDIVALKTLKMRGQ
              *  * *************.*******************. . .*****
 
 hum-U1A     AFVIFKEVSSATNALRSMQGFPFYDKPMRIQYAKTDSDIIAKMKGTFVERDRKR-EKRKP
 mse-U1A     AFVIFKEVTSATNALRSMQGFPFYDKPMRIQYAKTDSDIIAKMKGTYVERDRKR-EKRKP
 xla-U1A     AFVIFKETSSATNALRSMQGFPFYDKPMRIQYSKTDSDIIAKMKGTFVERDRKRQEKRKV
 dme-U1A     AFVIFKEIGSASNALRTMQGFPFYDKPMQIAYSKSDSDIVAKIKGTFKERPKKVKPPKPA
         ******* **.****.***********.* *.*.****.**.***. **    .
 
 hum-U1A     KSQETPATKKAVQGGGATPVVGAVQGPVPGMPPMTQAPRIMHHMPGQPPYMPPPGMIPPP
 mse-U1A     KSQETPAAKKAVQGGAAAPVVGAVQ-PVPGMPPMPQAPRIMHHMPGQPPYMPPPGMIPPP
 xla-U1A     KVPEVQGVKNAMPGAALLPGVPGQMAAMQDMPGMTQAPRMMH-MAGQAPYMHHPGMMPPP
 dme-U1A     PGTDEKKDKKKK-----------------------------------------------P
          .  *                         *
 
 hum-U1A     GLAPGQIPPGAMPPQQLMPGQMPPAQPLSENPPNHILFLTNLPEETNELMLSMLFNQFPG
 mse-U1A     GLAPGQIPPGAMPPQQLMPGQMPPAQPLSENPPNHILFLTNLPEETNELMLSMLFNQFPG
 xla-U1A     GMAPGQMPPGGMPHGQLMPGQMAPMQPISENPPNHILFLTNLPEETNELMLSMLFNQFPG
 dme-U1A     SSAENSNP-----------------NAQTEQPPNQILFLTNLPEETNEMMLSMLFNQFPG
          * . *         . .*.***.*************.***********
 
 hum-U1A     FKEVRLVPGRHDIAFVEFDNEVQAGAARDALQGFKITQNNAMKISFAKK
 mse-U1A     FKEVRLVPGRHDIAFVEFDNEVQAGAARDALQGFKITQNNAMKISFAKK
 xla-U1A     FKEVRLVPGRHDIAFVEFDNEVQAGAARESLQGFKITQSNSMKISFAKK
 dme-U1A     FKEVRLVPNRHDIAFVEFTTELQSNAAKEALQGFKITPTHAMKITFAKK
         ********.********* .*.*..**...******* ..***.****

MultAlin

Összerendezés MultAlin-nal:

 Multalin version 5.4.1
 Copyright I.N.R.A. France 1989, 1991, 1994, 1996
 Published research using this software should cite
 Multiple sequence alignment with hierarchical clustering
 F. CORPET, 1988, Nucl. Acids Res., 16 (22), 10881-10890
 Symbol comparison table: blosum62
 Gap weight: 12
 Gap length weight: 2
 Consensus levels: high=90% low=50%
 Consensus symbols:
 ! is anyone of IV
 $ is anyone of LM
 % is anyone of FY
 # is anyone of NDQEBZ
 
 MSF:  289  Check:  0     ..
 Name: hum-U1A    Len:  289 Check: 9991 Weight: 0.67
 Name: mse-U1A    Len:  289 Check: 9174 Weight: 0.67
 Name: xla-U1A    Len:  289 Check: 7674 Weight: 0.67
 Name: dme-U1A    Len:  289 Check: 3145 Weight: 1.99
 Name: Consensus   Len:  289 Check: 255 Weight: 0.00
 
 //
 
            1                          50 
       hum-U1A ......MAVP ETRPNHTIYI NNLNEKIKKD ELKKSLYAIF SQFGQILDIL
       mse-U1A MATIATMPVP ETRANHTIYI NNLNEKIKKD ELKKSLYAIF SQFGQILDIL
       xla-U1A ......MSIQ EVRPNNTIYI NNLNEKIKKD ELKKSLYAIF SQFGQILDIL
       dme-U1A .........M EMLPNQTIYI NNLNEKIKKE ELKKSLYAIF SQFGQILDIV
      Consensus ......m... E.rpN.TIYI NNLNEKIKK# ELKKSLYAIF SQFGQILDIl
 
            51                         100
       hum-U1A VSRSLKMRGQ AFVIFKEVSS ATNALRSMQG FPFYDKPMRI QYAKTDSDII
       mse-U1A VSRIMKMRGQ AFVIFKEVTS ATNALRSMQG FPFYDKPMRI QYAKTDSDII
       xla-U1A VSRNLKMRGQ AFVIFKETSS ATNALRSMQG FPFYDKPMRI QYSKTDSDII
       dme-U1A ALKTLKMRGQ AFVIFKEIGS ASNALRTMQG FPFYDKPMQI AYSKSDSDIV
      Consensus vsr.$KMRGQ AFVIFKE..S AtNALRsMQG FPFYDKPMrI qYsKtDSDI!
 
            101                        150
       hum-U1A AKMKGTFVER DRKR.EKRKP KSQETPATKK AVQGGGATPV VGAVQGPVPG
       mse-U1A AKMKGTYVER DRKR.EKRKP KSQETPAAKK AVQGGAAAPV VGAVQ.PVPG
       xla-U1A AKMKGTFVER DRKRQEKRKV KVPEVQGVKN AMPGAALLPG VPGQMAAMQD
       dme-U1A AKIKGTFKER PKK....... .......... .......... ..........
      Consensus AKmKGT%vER drKr.ekrk. k..e....k. a..g....p. v.........
 
            151                        200
       hum-U1A MPPMTQAPRI MHHMPGQPPY MPPPGMIPPP GLAPGQIPPG AMPPQQLMPG
       mse-U1A MPPMPQAPRI MHHMPGQPPY MPPPGMIPPP GLAPGQIPPG AMPPQQLMPG
       xla-U1A MPGMTQAPRM MH.MAGQAPY MHHPGMMPPP GMAPGQMPPG GMPHGQLMPG
       dme-U1A .......... .......... ......VKPP KPAPGTDEKK DKKKKPSSAE
      Consensus mp.m.qapr. mh.m.gq.py m..pgm.pPP g.APGq.ppg .mp..qlmpg
 
            201                        250
       hum-U1A QMPPAQPLSE NPPNHILFLT NLPEETNELM LSMLFNQFPG FKEVRLVPGR
       mse-U1A QMPPAQPLSE NPPNHILFLT NLPEETNELM LSMLFNQFPG FKEVRLVPGR
       xla-U1A QMAPMQPISE NPPNHILFLT NLPEETNELM LSMLFNQFPG FKEVRLVPGR
       dme-U1A NSNP.NAQTE QPPNQILFLT NLPEETNEMM LSMLFNQFPG FKEVRLVPNR
      Consensus #m.P.#p.sE #PPNhILFLT NLPEETNE$M LSMLFNQFPG FKEVRLVPgR
 
            251                  289
       hum-U1A HDIAFVEFDN EVQAGAARDA LQGFKITQNN AMKISFAKK
       mse-U1A HDIAFVEFDN EVQAGAARDA LQGFKITQNN AMKISFAKK
       xla-U1A HDIAFVEFDN EVQAGAARES LQGFKITQSN SMKISFAKK
       dme-U1A HDIAFVEFTT ELQSNAAKEA LQGFKITPTH AMKITFAKK
      Consensus HDIAFVEFdn EvQagAAr#a LQGFKITq.n aMKIsFAKK

A dme-U1A szekvenciát (Drosophila fehérje) a Clustal és a MultAlin másképpen rendezi hozzá a többihez: Clustal két hézagot nyit, MultAlin csak egy hosszút. A MultAlinnál így több az azonosság, de a következtetés az, h. ez egy bizonytalan régió.


Melyik a legjobb módszer? Ezt nem lehet tudni, a helyes az, ha több módszert is alkalmazunk és az eredményekből konszenzust képezünk, manuálisan is igazítva


Többszörös összerendezések adatbázisai

A Weben többféle összerendezés-adatbázis is elérhető. Két példa:

Pfam

PRINTS


PSI-BLAST


Prezentációs programok


Filogenetikai analízis

Általános megjegyzések


A filogenetikai analízis lépései

Négy lépés:
 1. Összerendezés
 2. A helyettesítési (tkp. evolúciós) modell meghatározása
 3. Faépítés
 4. A fa kiértékelése

1. Összerendezés


A helyettesítési (evolúciós) modell meghatározása

Három eleme (paramétere) van:

Ezek meghatározásának két módja:

A bázisok egymás közti cseréjének gyakorisága

A szekvencián belüli pozíciók mutációgyakoriságának heterogenitása

Melyik helyettesítési modellt válasszuk? A kevés paraméterrel dolgozó modellek jobban alkalmazhatóbbak, megbízhatóbbak, a túlságosan leegyszerűsített modellek viszont hibás eredményt adhatnak. Fontos a tranzíciós és a transzverzió megkülönböztetése és a mutációgyakoriság heterogenitásának figyelembe vétele. Gondosan kell kiválasztani az adott adatokhoz legjobban illeszkedő evolúciós modellt.


A fa felépítése

A faépítő módszerek kétféle osztályozása:

Távolság alapú módszerek

Karakter alapú módszerek

A fák kiértékelése

Kétféle módszer:


Filogenetikai szoftver